Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä (nk. FUELEU MARITIME). Ympäristövaliokunta 29.10.2021