Perusmuistio: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös). Liikenne- ja viestintävaliokunta, 7.2.2022 ja ympäristövaliokunta 2.2.2022