EEAC-tiedekonferenssi kokosi eurooppalaiset asiantuntijat vauhdittamaan kestävyysmurrosta

Mikä on tieteen rooli kestävyysmurroksen vauhdittamisessa ja miten varmistamme tutkitun tiedon käytön päätöksenteossa? Tiedepaneelien EEAC-verkoston konferenssissa keskusteltiin vuoropuhelun ja yhteistyön tärkeydestä ratkaisevalla toiminnan vuosikymmenellä. Nyt tarvitaan puheiden sijasta tekoja.

Suomalaiset tiedepaneelit Ilmastopaneeli, Luontopaneeli ja Kestävyyspaneeli järjestivät 14.–15. syyskuuta eurooppalaisen tiedepaneelien verkoston EEAC:n kansainvälisen 30-vuotisjuhlakonferenssin. Konferenssi kokosi eurooppalaiset asiantuntijat keskustelemaan kestävyysmurroksen edistämisestä Euroopassa. Kaksipäiväiseen Helsingissä järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 100 kansainvälistä asiantuntijaa. Lisäksi konferenssin livestriimausta seurasi noin 200 osallistujaa ympäri Eurooppaa.

Konferenssin teemana oli ”ratkaiseva toiminnan vuosikymmen”. Asiantuntijat yliopistoista, tutkimuslaitoksista, valtionjohdosta ja -hallinnosta keskustelivat siitä, miten edistämme tieteen ja päätöksenteon välistä vuoropuhelua systeemisen ja reilun kestävyysmurroksen edistämiseksi.

Puheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa kuultiin tutkitun tiedon sekä monitieteisen ja eri hallinnonalojen välisen yhteistyön tärkeydestä. Tieteen ja päätöksenteon välistä kuilua kurotaan yhteen vuoropuhelulla sekä yhdessä oppimisen keinoin. Tutkijoiden viesti politiikoille oli enemmän tekoja pelkkien puheiden sijaan. Nyt tarvitaan toimintaa sekä päätöksiä, jotka mahdollistavat ilmasto-, luonnon monimuotoisuus- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisen.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat osoittaneet systeemisen muutoksen pikaisen tarpeen. Siirtymän oikeudenmukaisuus on taattava nostamalla keskusteluun erilaisia ääniä. Konferenssissa kuulimme esimerkiksi lukiolaisten huolen tulevaisuudestaan sekä pohdimme työpajoissa, miten nuoret otetaan entistä paremmin mukaan päätöksentekoon.

EEAC (The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network) on eurooppalainen ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin keskittyvien tiedepaneelien verkosto, jossa on 18 tiedepaneelia 14 eri maasta. Verkoston jäsenet edustavat laajasti eurooppalaista tiedeyhteisöä. Tiedepaneelit edistävät tutkitun tiedon käyttöä päätöksenteossa. Monitieteiset paneelit koostuvat eri tieteenalojen huippuasiantuntijoista.

Tapahtumaa tukivat valtioneuvoston kanslian Kestävän kehityksen toimikunta, Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Tiina ja Antti Herlinin Säätiö sekä Helsingin kaupunki.

 

Videotallenteet

 

Ensimmäisen päivän avaus

Keynote 1: Joining forces for sustainability transformation

Parallel session 2: Sustainability of the use of natural resources: Role of biodiversity offsetting

Keynote 2: Europe´s global responsibility in combating climate change

Toisen päivän avaus

Keynote 3: Mid-term policy actions needed against biodiversity crisis

Konferenssin päätös

 

Esitysmateriaalit

 

Keynote session 2 – Europe’s global responsibility in combating climate change

Keynote session 3 – Mid-term policy actions needed against biodiversity crisis

Parallel session 1 – Supporting sustainability agency in Europe

Parallel session 2 – Sustainability of the use of natural resources – role of biodiversity offsetting

Parallel session 3 – Green transition and work – contributing skills and adapting to climate change

Parallel session 4 – Empowerment in intergenerational justice

Parallel session 5 – Global responsibility – decisions made in Europe affect biodiversity globally

Parallel session 6 – Adapting to climate change under transboundary climate risks

Parallel session 7 – Systems level approach to food, biodiversity and land use challenge

Parallel session 8 – Educating the young generations is not enough – the challenge of awakening the civil society into environmental citizenship

Parallel session 9 – Forests and deforestation – links between climate and biodiversity