Ilmastopolitiikka, hiilineutraaliustavoite ja budjettiriihi 2021 – ajatuksia ja ehdotuksia

Vuonna 2020 Suomen päästöt olivat noin 48 Mt CO2-ekv. ja vuoteen 2035 tulisi vähentää 27 Mt päästöjä. Vuoden 2020 päästöt voivat olla lämpimän talven ja pandemian vuoksi poikkeuksellisen alhaiset. Suomen päästöt olivat vuonna 2019 noin 53,1 Mt, mikä antaa paremman kuvan nykypäästötasosta. Ympäristöministeriön laskelmien mukaan, päästökuilu hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 on 11 Mt, kun kaikki päästöt otetaan huomioon ja maankäyttösektorin (LULUCF) nettonielutavoite on -21 Mt CO2-ekv/v vuonna 2035. Ilmastopaneelin omat laskelmat johtavat samaan kertaluokkaan.

Päästökuilun kurominen edellyttää aktiivisia toimia kaikilla sektoreilla. Keskeisessä roolissa on fossiilisten päästöjen eliminoiminen energiantuotannossa ja -käytössä niin päästökauppa- kuin taakanjakosektorillakin. Päästövähennyksiä voidaan jouduttaa johdonmukaisella energiaverotuksella, kivihiilen käytön lopettamisella vuoteen 2030 mennessä ja turpeen energiakäytön lopettamisella vuoteen 2035 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen laajassa mitassa, mukaan lukien myös teollisuusprosesseissa, edellyttää teollisuuden sähköistämistä, P2X sähköpolttoaineiden tuotantoa sekä sähkön jakeluverkoston vahvistamista. Tämän ohella tarvitaan vahvaa panostusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaan (TKI), joka on tarpeen päästöjen lopulliseen eliminoimiseen sähköpolttoaineiden ja sähkön varastoinnin sekä kokonaan uusien korvaavien teollisten ratkaisujen kautta sekä uusien rakennusten, liikenteen ja teollisuuden energiankulutusta vähentävien liiketoimintamallien synnyttämiseksi. Suomen ilmastotavoitteiden toteutuminen edellyttää lisäksi maatalouden taakanjakosektorin ja maankäyttösektorin päästöjen selvää vähentämistä.

Määrätietoinen ja merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen yhdistettynä TKI-panostukseen sekä Suomen ja suomalaisten yritysten kansainvälisen roolin voimistamiseen ilmastoratkaisujen tarjoajana on tie Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Suomen tulee huolehtia siitä, että pysymme ensimmäisten mukana ilmastoratkaisujen kehittäjinä, joten TKI-rahoituksen turvaaminen leikkaamisen sijaan on välttämätöntä.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Ollikainen, M., Seppälä, j., Regina, K., Weaver, S., Lund, P. & Korhonen, H., 2021.
Ilmastopolitiikka, hiilineutraaliustavoite ja budjettiriihi 2021 – ajatuksia ja ehdotuksia. Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 4/2021.

ISSN: 2737-0984
ISBN: 978-952-7457-03-0
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457030

Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.