Katsaus Suomen teollisuuden sähköistämisen teknologisiin ratkaisuihin

Teollisuuden energiankäytön sähköistämisen oletetaan olevan merkittävä tekijä Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja primäärienergian kulutuksen tehostamisessa. Teollisuuden sähköistäminen on kuitenkin monimuotoinen joukko erilaisia ratkaisuja, jotka ovat osittain huonosti tunnettuja.

Raportissa kuvataan erilaisia sähköistämisen ratkaisuja ja mahdollisuuksia erityisesti suomalaisessa teollisuudessa sekä menetelmien kustannuskilpailukykyä. Tunnistettujen ratkaisujen perusteella tehdään tarkempaa analyysiä näiden soveltumisesta ja vaikutuksista valittuun teollisuuden alaan. Tarkastelu on kohdistettu erityisesti osaan hiilidioksidipäästöiltään merkittävimmistä teollisuuden aloista: rauta- ja terästeollisuuteen, sementin, mineraalien ja tiilien valmistukseen, sellu- ja paperiteollisuuteen, kemianteollisuuteen, vedenpuhdistukseen ja muoviteollisuuteen.

Käytännössä soveltuvimman teknologian valinta voi perustua moniin tekijöihin, kuten määräyksiin, kustannuksiin, kannustimiin, sijaintiin, prosessin elinkaarenvaiheeseen, ympäristönäkökulmiin ja eettisiin valintoihin. Tämän selvityksen tavoitteena on luoda yleiskatsaus olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin suomalaisen teollisuuden sähköistämisessä.

Raportti on valmisteltu osana Ilmastopaneelin hanketta ”Energiajärjestelmien sähköistymisen merkitys CO2- päästöjen leikkaamisessa”. Hankkeen keskeisiä tuloksia esiteltiin Ilmastopaneelin 22.6.2021 julkaisemassa muistiossa (Lund ym. 2021). Lisäksi 4.10.2021 julkaistiin raportti sähköistyvän yhteiskunnan vaikutuksista sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen (Lipsanen ym. 2021). Hankkeessa julkaistiin myös raportti, jossa tarkastellaan tarkemmin sähköistämisen vaikutuksia suomalaiseen energiajärjestelmään.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Jegoroff, M., Arasto, A. & Tsupari, E. 2021. Katsaus Suomen teollisuuden sähköistämisen
teknologisiin ratkaisuihin. Suomen ilmastopaneelin raportti 4/2021.

ISSN: 2737-0666
ISBN: 978-952-7457-06-1
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457061

Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.

Osana Energiajärjestelmien sähköistymisen merkitys CO2-päästöjen leikkaamisessa -hanketta