Sähköllä merkittävä rooli Suomen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa

Useiden kansallisten ja kansainvälisten arvioiden mukaan energiajärjestelmien sähköistäminen voi merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Sähkön osuus loppuenergiasta nousisi näiden arvioiden mukaan huomattavasti tulevaisuudessa, mikä edellyttäisi myös sähkön tuotannon lisäämistä. Kokonaisnäkemys sähköistymisen hyödyistä ja haitoista sekä suorista ja epäsuorista vaikutuksista on vielä puutteellinen. Ilmastopaneeli on suositellut, että Suomi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 90 prosenttia, mutta pyrkien 95 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia niin energian tuotannossa kuin käytössä.

Tässä muistiossa luodaan kokonaiskuva sähköistymisen mahdollisuuksista Suomessa arvioimalla kriittisesti sen vaikutuksia sähköntuotantoon, päästöihin ja yhteiskuntaan viimeisintä tutkimustietoa yhdistelemällä. Tarkasteluväli ulottuu vuoteen 2050. Muistio on osa Suomen ilmastopaneelin tiedeneuvonantotehtävää. Ilmastopaneeli tuo muistion kautta näkemyksiään myös käynnissä olevaan kansallisen ilmasto- ja energiastrategian päivitykseen.

Päähuomio on seuraavissa asioissa:

  • sähköistymisen kansainvälinen konteksti ja vaikutukset Suomeen
  • erilaisten sähköistymispolkujen vaikutukset Suomen energiajärjestelmään
  • teollisten prosessien sähköistäminen ja vaikutukset teollisuuden energiankäyttöön
  • sähköistymisen vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Lund P., Kivimaa P., Arasto A., Lipsanen A., Heliste P. & Tsupari E. 2021. Sähköllä merkittävä rooli Suomen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa. Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 3/2021.

ISSN: 2737-0984
ISBN: 978-952-7457-02-3
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457023

Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.